>MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Bakx Roosendaal BV vindt het belangrijk om aandacht te besteden aan het milieu en onze leefomgeving, om zo een leefbare wereld achter te laten voor de volgende generaties. Met alle medewerkers streven wij naar een duurzame bedrijfsvoering. Wij zijn ons ervan bewust, dat de schadelijke emissie van CO2 voortkomt uit verbranding van fossiele brandstoffen en dat onze bedrijfsactiviteiten daar mede verantwoordelijk voor zijn. De daaruit voortvloeiende zorg voor het milieu hebben er toe geleid dat het energiebeheer van cruciaal belang is geworden voor de duurzame ontwikkeling van onze werkmaatschappijen en onze samenleving als geheel.

Mede door de constante zorg om ons leefklimaat, en de wil om een milieuvriendelijke manier van werken na te streven, is er in 2015 besloten om mee te doen aan de CO2 prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

Inmiddels beschikken wij over het certificaat van de CO2 prestatieladder niveau 3. Door middel van de certificering en het vervolgtraject wordt nog meer invulling gegeven aan verantwoord omgaan met grondstoffen, energie en brandstoffen.

De CO2 prestatieladder is een instrument van SKAO om bedrijven te stimuleren tot CO2 bewust handelen. Het gaat daarbij vooral om kennis van de eigen CO2 emissie, maatregelen om deze emissies te reduceren, daarover te communiceren en samen te werken met andere partijen op het gebied van milieu-initiatieven.

Op de website van de SKAO hebben wij ook een pagina met informatie over de CO2 reductie van ons bedrijf:  link SKAO

CO2 besparen doen we samen!

Hieronder vindt u de resultaten van de CO2-emissie 2012-2018

CO2 emissie 2012 – 2018

CO2 emissie inventaris 2012

CO2 emissie inventaris 2013

CO2 emissie inventaris 2014

CO2 emissie inventaris 2015

CO2 emissie inventaris 2016

CO2 emissie inventaris 2017

CO2 emissie inventaris 2018

CO2 Emissie 1e halfjaar 2019

 

A 2.A.2-2 Review CO2 reductiesysteem 2019 1e halfjaar

A 3.A.1-1 Emissie inventaris 2019 1e halfjaar

A 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport

B 3.B.1-1 CO2 reductiedoelstellingen 2020

B 3.B.1-2 Review CO2 reductiedoelstellingen

C 3.C.2-1 Communicatieplan CO2 reductiesysteem

D 1.D.1-1 Inventarisatie sector- en keteninitiatieven

D 3.D.1-2 Actieve deelname initiatief